MILE WIDZIANY

Spieki o wysokiej porowatości –
wszechstronność zastosowań, nawet do najbardziej wymagających aplikacji

Stosowanie materiałów porowatych w wielu procesach przemysłowych jest dzisiaj konie-cznością. Spieki o wysokiej porowatości są wykorzystywane z powodzeniem w sektorze chemicznym, inżynierii procesowej, energetycznym, maszynowym i wielu innych.

W zależności od zapotrzebowania aplikacyjnego, związanego najczęściej z napowie-trzaniem, odpowietrzaniem, fluidyzacją, homogenizacją, zagęszczaniem ładunku sypkie-go, filtracją czy tłumieniem hałasu, możliwość kontrolowanej produkcji materiału o zadanych właściwościach pozwala na idealne wręcz dopasowanie spieku do przewidzia-nego dla niego zastosowania.

Spieki porowate Siperm cechuje ogromna uniwersalność w zakresie obszarów zasto-sowań, która pozwala na ich wykorzystanie w różnorodnych gałęziach przemysłowych, także tam, gdzie pożądana jest duża wytrzymałość termiczna, odporność chemiczna, wysoka sztywność, pojemność oraz możliwość zwrotnego przepłukiwania. Bardzo ważną cechą materiałów porowatych jest ich bezpieczeństwo fizjologiczne, pozwalające na stosowanie spieków Siperm R, Siperm Hp oraz Siperm Hp antystatyczny w bezpośred-nim kontakcie z produktami spożywczymi i farmakologicznymi.

Z produkowanych przez nas materiałów Siperm R (porowaty spiek stali kwasoodpornej), Siperm B (porowaty spiek brązu) i Siperm Hp (porowaty spiek polietylenu) wytwarzamy płyty, wkłady, dyski i rury filtracyjne, komponenty spiekane w formie, rury ssące, tłumiki hałasu, gotowe do montażu komponenty wspomagające wysyp jak i kompletne dna napowietrzające czy fluidyzacyjne w formie konstrukcji spawanej. W przypadku skompli-kowanych form przestrzennych, jesteśmy w stanie, wykorzystując spawalność naszych materiałów, wyprodukować zadany kształt komponentu według dostarczonej przez Klienta dokumentacji. FILTECH 2018
Najpopularniejsze zastosowanie spieków porowatych to:

Obróbka materiałów sypkich - fluidyzacja i rozładunek, homogenizacja, napowietrzanie, aeracja hydrofobowa, odpowietrzanie, ekstrakcja, zagęszczanie materiałów sypkich, redukcja objętości, chłodzenie, suszenie

Gazowanie i odgazowywanie - gazowanie formierskie i inertyzacja
 
Filtracja / Układy bezpieczeństwa - filtracja polimerów, cieczy i gazów
 
Tłumienie hałasu - kompaktowe i złożone tłumiki dźwięku wytwarzane z materiałów Siperm R, B, Hp
 
Ochrona przeciwwybuchowa / Iskrobezpieczeństwo - brak przenoszenia płomienia przez odpowiednio dobraną strukturę porowatą, ograniczniki płomienia, ochronne głowice czujników i zaworów, fluidyzacja na dnie antystatycznym
 

Magazynowanie - transport kapilarny, magazynowanie aromatów, smarów i tuszu